Kde ležal raj?

História, akú prežívajú na tejto planéte nespočetné ľudské pokolenia zaznamenala aj túžbu človeka hľadajúceho Eden, raj v ktorom bol stvorený… a z ktorého bol napokon aj vyhnaný. Do dnešných čias však nie sú bádatelia v odpovedi na túto otázku jednoznační a celkom určite možno povedať, že hoci bolo po celé stáročia situovanie biblického stvorenia jednou z ústredných tém teologických a zemepisných diskusií, ostáva geografická lokalizácia biblického Edenu iba hrou so slovíčkami. Onen príslovečný a neutíchajúci záujem o problematiku spôsobili vlastne oné vzrušujúce riadky v Genesis, kde sa v Prvej knihe Mojžišovej (2,8-14) doslova píše:

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA I.: Úvod

Dr. Ryke Geerd Hamer objevil přírodní zákonitosti průběhu všech onemocnění. Bylo to před 25 lety, kdy sám, jakožto šéf-lékař onkologické kliniky v Bavorsku, onemocněl rakovinou. Napadly ho jisté souvislosti, na jejichž základě se následovně sám uzdravil. Zkoumal pak u svých pacientů, jestli to u nich je také tak, a bylo. Když zveřejnil svou vědeckou práci o původu a léčení rakoviny, kdy je úmrtnost na rakovinu maximálně 5%, byl z kliniky vyhozen. Po mnoha útocích stran veřejných sdělovacích prostředků, lobyistů farmaceutického průmyslu a dalších, žije nyní ve Španělsku.

Prejav pri odhaľovaní sochy Sv. Cyrila a Metoda v Komárne rušili maďarskí extrémisti

SITA | Za potlesku aj nesúhlasných výkrikov v nedeľu v Komárne odhalili súsošie Sv. Cyrila a Metoda. Za stuhu spoločne potiahli premiér Robert Fico, predseda Nitrianskeho VÚC Milan Belica a predseda Matice Slovenskej Jozef Markuš. Fico zdôraznil, že Slováci na území Komárna privítali sochu Sv. Štefana, uhorského panovníka. Zároveň však pripomenul, že Sv. Cyril a Metod prišli na územie dnešného Slovenska jeden a pol storočia pred vládou Sv. Štefana. O ich význame vo svojom prejave hovoril aj Jozef Markuš, ktorý putujúcich bratov prirovnal k Sv. Pavlovi a označil ich za "súputníkov Ježiša".

Jak se dělá "uhrabaná" oblačnost

V kontinentální Evropě dnes byly na pořadu dne bouřky, na Britských ostrovech bylo "uhrabáno".
A našel se zajímavý satelitní snímek napovídající, jak se asi tyhle pruhy k rozrušení celistvé oblačné pokrývky vyrábějí.

Top