júl 25th

Architekti vesmíru I. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXIV.)

Na začátku si položme klíčovou otázku, na kterou si v následujících kapitolách pokusíme odpovědět. Je Sluneční soustava dílem Stvořitele, Přírody nebo kosmických architektů? Kdo jsou kosmičtí architekti a inženýři? S koncem 2. tisíciletí se stále silněji prosazují informace o dějinách Země a lidského pokolení. Náboženské tmářství evropské civilizace ve spojení s arogancí tzv. vědců dosud úspěšně zatajovaly vše, co neodpovídalo jejich představám. Poznatky starobylých kultur byly buď brutálně ničeny, jako např. Španěly v Latinské Americe nebo přehlíženy a vysmívány, třeba Brity v Indii a dalších koloniích.

Deepwater Horizon – jak vypadá nejhorší varianta vývoje

Zprávy přicházející z Mexického zálivu jsou stále horší. Odhady objemu ropy vytékající z poškozeného vrtu se neustále zvyšují (poslední oficiální odhady hovoří o 60 tisících barelů denně). Předpovědi, jak dlouho bude trvat, než únik zastaví, posunují utěsnění vrtu směrem k srpnu, možná dokonce až k prosinci. BP navíc rozprášila do moře (tentokrát úmyslně) miliony galonů toxického rozpouštědla Corexit. Zprávy biologů o devastaci ryb, ptáků, obojživelníků, želv, korálových útesů a mokřin jsou den ode dne více apokalyptické – a je nutno si uvědomit, že většina obětí umírá v skrytu a bez záznamu ve statistice.

júl 24th

Novilarská stéla a stěhování národů III.

MOTTO: LINGVISTICKÁ REKONSTRUKCE PRASLOVANŠTINY DO 1. TISÍCILETÍ N.L. NENÍ V SOULADU S REALITOU
Novilarskou stélu, jakožto jeden z nejdelších textů z etruské doby, se pokoušela (a pokouší) luštit řada profesionálů, s nulovým výsledkem. Smysluplný překlad na bázi slovanských jazyků, shodující se s obrázkem na zadní straně stély, dnes nemá alternativu a jak vyplývá z výše uvedených čtyř odstavců, těžko kdy bude mít alternativu, která by se svými parametry blížila „slovanské“ variantě. Dnešní situaci, ve které se nacházíme s lušťením stély z Novilary bych popsal asi takto. V 19. století se mělo všeobecně za to, že sestrojit letadlo, tj. stroj těžší vzduchu schopný letu, je nemožné. My se nacházíme v roce řekněme 1908, letí nám nad hlavou letadlo, a vědci stále tvrdí, že letadla neexistují. Potom je tady zástup laiků - z nichž jeden jsem já - koukám na to letadlo, a říkám si „tady něco nehraje“.

Skalky upgradovaly?

I dnes (21. 7., pozn. red.) už od rána je nad Moravou vidět modré "zrnění" v kruhu se středem nad radarem Skalky. (Ten kruh sice není většinou tak hustý, aby byl úplně zřetelný, ale já ho tam vidím.) Občas je vidět paprsek směrem k Ostravě. Toto kruhové zrnění začalo asi v půl sedmé ráno, teď večer už je jen řídké. Kdyby to bylo zobrazení srážek, tak by na Moravě celý den poprchávalo... což asi ne, spíš jsou to "falešné srážky" naznačující nějakou vyzařovací aktivitu.

Stránky

Top