Story of Stuff - Příběh věcí (CZ)

AKTUALIZÁCIA 26. 9. 2012 | Film Story of Stuff vypráví "příběh věcí" od okamžiku získávání území pro těžbu nerostných surovin, přes těžbu samotnou, mísení přírodní suroviny s toxickou chemií a výrobu spotřebního zboží, až po jeho velmi efektivní prodej, kraťoučkou dobu používání a následnou likvidaci jakožto nebezpečného odpadu. Všechny ty věcičky, bez nichž se neobejdeme, přímo ovlivňují životy obrovských komunit lidí u nás i v zahraničí, většina tohoto dění je však dobře skryta našemu pohledu. Příběh věcí je dvacetiminutový krátký pohled na rub naší produkce a spotřeby. Věděli jste například, že z celkového objemu zboží na trhu se po šesti měsících od prodeje používá již pouhé 1%? Rozhodně všem vřele doporučuji tomuto snímku oněch 20 minut času věnovat.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA X.: Pozorování podle Hamera a podle školské medicíny

Když se 2-letá dcera zdravotnice T.M. (Jméno bylo změněno redaktorkou) z plného zdraví ze dne na den nemůže pohybovat a pouze kňouravě leží na zádech, vyhledá její zoufalá 41-letá matka radiologa a nechá udělat CT snímek mozku (počítačová tomografie). Radiolog zjistí rozsáhlý otok v motorickém korovém centru. To T.M. již tušila. Nechala si CT vydat a snímek poslala Dr. Med. Ryke Geerd Hamerovi. (Dr. Hamer žije v exilu mimo Německo, nyní se nachází myslím ve Švédsku, pozn. překl.) Poté, co snímek dorazil, promluvila s ním telefonicky o diagnóze: Atexie - porucha koordinace pohybů na základě traumatu z pádu. Nyní začalo zdravotnici svítat. Její dcera byla den před ztrátou schopnosti pohybovat se ve skupině batolat spadla dvakrát silně na zátylek. Ale protože malá hned zase vstala a hrála si dále, matka dítěte při tom na nic nepomyslela.

Top