Symboly a UFO

Po celém světě jsou zaznamenány vizuální kontakty s UFO ať už při přistání nebo při průletu.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA XI.: Alergie (jsou VAROVNÉ SIGNÁLY)

V Nové medicíně by bylo absurdní ptát se, zda psychická hnutí mohou vyvolat tělesné odezvy: V Nové medicíně je psychický faktor stejně důležitý jako paralelně a synchronně se odehrávající průběh v mozku s právě tak synchronním fyzicko-organickým průběhem. Tímto se NM zásadně liší ode všech dosavadních lékařských směrů, obzvláště od tzv. školní medicíny. Opírá se přitom o 5 biologických zákonů, které jsou dokazatelné na každém jednotlivém případě tzv. onemocnění u lidí a savců. Všechny tyto nové možnosti poznání a léčení se odvíjejí od porozumění železného pravidla rakoviny (ERK) a tzv. DHS (Dirk Hamerův syndrom; šok, biolog. konflikt), které se mezitím staly pevnými lékařskými termíny.

Architekti vesmíru VI. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXIX.)

V knize autorů Haralda Lesche a Jorna Mullera „Velký třesk - druhé dějství“ jsou uvedeny skutečnosti, kterým vděčíme za vznik života ve vesmíru a na Zemi. Když kvůli pokračujícímu rozpínání vesmíru poklesla teplota asi na 10-27 stupňů Kelvina, nestačila energie v kosmu tvořit supertěžké částice a bosony X se rozpadala na kvarky. Co se stalo vzápětí, patří k největším tajemstvím universa.

Top