Po 1600 rokoch objavili tváre štyroch apoštolov

inauka.ru | Fresky s tvárami štyroch apoštolov boli odhalené po odstránení vápencových usadenín, ktoré sa vytvorili na stenách a strope katakomby následkom vysokej vlhkosti a nedostatku vzduchu. Túto vrstvu uhličitanu vápenatého odstránili pomocou pokročilej laserovej technológie mikrovýbuchov a tvorby pary, ktorá oddelila vápenec od fresky. Obrazy apoštolov boli objavené na strope hrobky rímskej aristokratky, patriacej do kresťanskej viery. Fresky sa datujú do II. pol. 4. stor. – I. pol. 5. stor. n.l.

Tsunami, která zničila starověký svět

„Moře se stáhlo… jeho vody ustoupily v takovém rozsahu, že obnažily hlubokomořské dno a bylo možno vidět mnoho druhů mořských tvorů,“ napsal římský historik Ammianus Marcellus, plný hrůzy ohledně tsunami, která v roce 365 zasáhla prosperující přístav Alexandria. „Obrovské masy vod se vrátily, když to bylo nejméně očekáváno, zaplavily zem a zabily tisíce lidí… Některé velké lodě byly silou vířících vln vyhozeny na střechy a další odmrštěny na dvě míle (přes tři kilometry) daleko do vnitrozemí.“

Top