TAJNÉ DEJINY SLOVENSKA časť XII.: Sloveni - najgermánskejší Germáni 5. časť

Boha hromu nachádzame na našom území aj v písomnej podobe na slovenskej minci s nápisom AINORIX. Minca patrí do sady mincí známych ako mince bratislavského typu, nazývané aj biateky. Na reverze mince sa nachádza vyobrazenie harpye. Pôvod Harpyí je odvodzovaný z gréckej mytológie. Sú považované za okrídlené bohyne – démonov, ktoré mali za úlohu kŕmiť draka, strážiaceho Zlaté rúno. V starovekom Grécku však v prvopočiatkoch boli akýmsi zosobnením búrky a mračien a zamestnávali sa tým, že odnášali duše zomrelých do podsvetia 26. V antickom Grécku boli zobrazované ako ženy s krídlami, neskôr ako vtáci s ľudskou hlavou, spravidla ženskou alebo dievčou, v neskoršom období sa jej hlava zmenila na hlavu starej škaredej ženy.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA XV.: Rakovina prsu – smrt syna

Milý Helmute,
Má životní družka byla léčena Germánskou novou medicínou. Pro jednoduchost ji budu nazývat svoji ženou:
Bylo to v květnu, když si moje žena nahmatala první bulky v levém prsu. Sice jsem již o GNM něco slyšel, zdaleka jsem ale na tom nebyl tak, abych ji mohl použít při léčbě rakoviny. Nechali jsme se tedy nahlásit v nemocnici O. u prof. Dr. W., zodpovědného onkologa. Po prohlídce a následující zkoušce tkáně zněla diagnóza: zhoubná rakovina prsu. Na mé otázky po příčinách přišly odpovědi jako životní prostředí, dědičnost, stres, kouření atd. Kromě toho jsme se neměli tak moc ptát, nýbrž okamžitě si zajistit termín operace, jinak by má žena neměla přežít příští 4 týdny.

Top