GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA IX.: Rakovina prostaty - (Kompaktní nádor buněčného typu adeno)

Spouštěčem každého tzv. onemocnění je vždy nějaký biologický konflikt, vysoce dramatický šokující zážitek – zvaný DHS.okažiku vzniku DHS se v mozku vyznačí příslušné centrum, tzv. konfigurací soustředných kruhů (Hamerovo ložisko), které koresponduje s určitým orgánem. Čím rozsáhlejší je toto Hamerovo ložisko (HH), tím rozsáhlejší je také nádor, nekróza (úbytek buněk) nebo změny buněk u orgánu. DHS (Dirk Hamer Syndrom) je základním kamenem železného pravidla rakoviny (ERK), základ revolučního pochopení v celé Germánské nové medicíně. Okamžik vzniku DHS si většina pacientů uvědomuje na minutu přesně, protože vždy probíhá dramaticky.

Architekti vesmíru IV. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXVII.)

To, co nyní zjišťujeme o vesmíru pomocí nejmodernějších přístrojů, znali sumerští kněží už 3,5 tisíce let př.n.l. Co je tedy v sumerských eposech napsáno? Na počátku bylo Slunce, u něj byly dvě planety - Mumu (dnes Merkur) a Tiámat. Pak se vytvořily další planety nazývané Lahamu (Venuše) a Lahmu (Mars), dále Kishar (Jupiter) a Anshar (Saturn) - ten měl satelit Gaga. K nim se po nějaké době připojily Anu (Uran) a Ea (Neptun)...

DEJINY SLOVÁKOV

Motto: "Pravdu možno potláčať, ale nie zničiť!"
(Veritas premitur, non opprimitur)
Slovákom genetici v máji 2010 jednoznačne potvrdili, že sú rekordérmi etnickej dlhovekosti a autenticity:

• Vyše 80% dnešnej populácie Slovenska zdedilo gény po svojich predkoch, ktorí žili v strednej Európe už pred 8.000 rokmi, teda v mladšej dobe kamennej - v neolite.
Molekulárna genetika v posledných desaťročiach urobila priam neuveriteľný pokrok. Po rozšifrovaní biogenómu bol rozšifrovaný ľudský génom a v krátkom slede aj historický genofond moderných národov.

Kouzlo života na dluh na příkladu Maďarska

Fasády byly opraveny, okna vyměněna, mnoho lidí bylo zaměstnáno... co není vidět, je financování těchto aktivit dluhem. Pro populistického politika je dluh skvělou příležitostí, jak plnit své sliby. Mávnutím kouzelného proutku vyčaruje prosperitu. Když kouzlo pomine, je občan donucen vzdát se spotřeby a vše zaplatit. Člověk žijící v prosperujícím městě může žasnout nad tím, jak město rozkvétá. V takovém městě může být na první pohled vidět, že byly opraveny silnice, vybudovány nové chodníky, opravena a přistavěna radnice, zasíťovány pozemky pro novou výstavbu.

Top