NIBIRU – POZITIVNÍ, ČI KATASTROFICKÝ SCÉNÁŘ ROKU 2012-13?

Podle přednášky dr. Courtney Brown ze 7. července 2010 o dálkovém nazírání, visí nad rokem 2012-13 katastrofický scénář nad vstupem „planety X, Nibiru nebo červeného či hnědého trpaslíka“ do našeho solárního systému a má vytvořit gigantickou solární záři a velké meteority, které střídavě spustí tsunami, zátopy pobřeží a kolaps systémů na Zemi.

MACHU PICCHU

Stejně jako celá řada jiných historických staveb je pro současnou vědu záhadou zejména z hlediska využití. Nejrůznější hypotézy se bezvýsledně pokoušejí vysvětlit tyto zvláštní impozantní stavby, chrámy a oltáře. Jedna teorie říká, že Machu Picchu bylo založeno jako nepřístupná strategická pevnost, podle jiné domněnky bylo město poslední útočiště příslušníků vládnoucí kasty. Další teorie říká, že to bylo místo pro pozorování hvězd, podle jiných se tu odehrávaly obřady, rituály a pod. Domnívám se, že správná hypotéza může vyplynout pouze z odpovědi na otázku, proč lidé vynaložili tolik námahy s dovozem velkých žulových bloků přes hory a hluboká údolí, když jiné horniny byl v místě stavby nadbytek.

Klimateroristé u nás opět útočí

Po více než týdnu pro nezasvěcené celkem nenápadných umělých meteorologických aktivit za stabilního tlaku a teploty (1015hP/20°C), tvářících se jako poněkud pošmourné letní počasí (viz mé postřehy od jihočeského rybníka) přecházejí klimateroristé u nás opět k větší akci. Bohužel, už dnes mají na svědomí tři oběti záplav v Severních Čechách.

Top