POTVRDENIE

Toto “POTVRDENIE” je ovenčené množstvom cien z rôznych festivalov krátkych filmov. V hlavnej úlohe TJ Thyne.
P.S. Vy – ste – úžasní!
:)

KOLAPS ČASU A ČO POTOM...

Nemáte pocit, že sa čosi deje s časom?
Ja áno. A mám ten pocit už pekných pár rokov.
Nikto mi nenahovorí /iba ak by som sa rozhodol urobiť zo seba úplného hlupáka/, že všetko je v normále a dni sú také, ako boli predtým. NIE SÚ.
DNI, TÝŽDNE, MESIACE A ROKY NIE SÚ AKO BOLI PRED TÝM!
Čo sa deje?
Myslím si o tom toto: ČAS NA HODINKÁCH NEPASUJE NA REÁLNY ČAS – a naopak...

Pravda o očkovaní proti chrípke

Čo je v bežnej očkovacej látke proti chrípke?
• vaječné bielkoviny - vrátane kontaminujúcich vtáčích vírusov
• želatína - môže spôsobiť alergické reakcie a anafylaxia je zvyčajne spojená s alergiou na vajcia alebo želatínu
• polysorbát 80 (Tween80™): môže spôsobiť vážne alergické reakcie, vrátane anafylaxie. Tiež sa spája s neplodnosťou u samičiek myší
• formaldehyd - známy karcinogén
• Triton X100 - silný detergent
• sacharóza - bežný kuchynský cukor
• živica - spôsobuje alergické reakcie
• gentamycin - antibiotikum
• thimerosal - zlúčenina ortuti stále používaná ako konzervant vo viacdávkových baleniach očkovacej látky proti chrípke

Top