december 22nd

Architekti vesmíru XXVI. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXIX.)

V Jižní Americe na úpatí Sierry Nevady v Kolumbii kdysi žil kmen indiánů Kogi, které Španělé v 16. století téměř vyhubili. Ve 20. století se s jejich nepočetnou komunitou seznámil rakouský profesor Theodor Preuss. Dověděl se od nich, že Kogiové připisují akt stvoření jisté pramáti jménem Gauteovan. Od ní pocházeli i čtyři patriarchové, praotcové kněžského pokolení. Tito patriarchové sídlili v kosmu (na nebi) a veškeré zákony tedy přicházely ke Kogiům „zvenčí“. Když praotcové sestoupili na zem, měli na tvářích masky, které odložili až mnohem později. Kněží pak předávali úřad svým synům a tak započalo předávání vědomostí z generace na generaci. V mytologii Kogiů se vypráví o bojích čtyř patriarchů proti démonům a zvířatům. Šlehaly blesky, létalo se do všech světových stran a zem se mezitím snášela různá semena. Časem však se začali rodit lidé s nepřirozenými sklony, kteří dokonce obcovali se zvířaty. Nato dal nejvyšší náčelník otevřít brány nebeské a nechal čtyři roky nepřetržitě pršet. Po čtyři léta pršela rudá a modrá voda a voda se rozlila všude po světě.

Svetlo tíško letí tmou...

FESTIVALOVÉ REMINISCENCIE | Motto: Aby tu bol dobrý festival plný "alternatívnych" informácií, ktoré však už zajtra môžu patriť k všeobecne uznávaným a samozrejmým faktom!
Prvý ročník je za nami. Pozrime si zábery z podujatia, ktoré nepotrebujú komentár a nechajme sa unášať podmanivou Maokovou hudbou...

december 21st

UFOLOGIA AERONAUTICA

Rodrigo Bravo Garrido, kapitán a pilot BAVE (španělský akronym pro Leteckou brigádu chilské armády) právě vydal knihu “Ufología Aeronáutica” s podtitulem “A New Concept in UFO Studies.” Jak ukazuje obal knihy, pojednává o setkání pilotů s UFO a podrobně probírá celkem 23 případů, které byly hlášeny piloty jako neidentifikované vzdušné jevy (UAP) nebo zaměstnanci řízení letového provozu. 11 případů se odehrálo v Čile a 12 v jiných zemích (Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kolumbie, Francie, Íran a USA). Spoluautorem knihy je paleontolog Juan Castillo a kniha vyšla v Mago Editores 4. listopadu na knižním veletrhu v Santiagu.

ZVONY II.

V 15. a 16. století bývaly zvony zavěšovány také opačně než je obvyklé - srdcem nahoru. Bylo to výhodné zvláště pro těžké zvony, které tak bylo snadné rozhoupat - zvon se rozhoupal vlastní vahou a v pohybu dále udržoval šlapáním. Protože tento způsob zavěšování byl v 17. století považován za nekatolický, na většině věží byly takto umístěné zvony zavěšeny srdcem dolů. Zdůvodnění "nekatolický" se mi jevilo málo přesvědčivé pro množství pracných rekonstrukcí, zejména když se to netýkalo zvukového efektu a zavěšení nebylo viditelné. Abych se přesvědčil, jaký mohl být jiný důvod pro změnu v zavěšení zvonů, rozhodl jsem se celou věc zpětně prověřit. Výsledek se dostavil rychleji než jsem očekával, k důvodu nekatolický je nutné přidat důvod energetický.

Stránky

Top