Objevování skrytých schopností v nás

I když tomu název ne zcela napovídá, tématem tohoto článku je skutečnost, že jsme ztratili kontakt s přírodou, se Zemí a přestože se to bude zdát mnohým podivné – i sami se sebou. Jsem přesvědčen, že nyní je právě vhodná doba k obnovení těchto kontaktů.

Spravodlivosť

Mnoho ľudí sa ponosuje – keby existoval Boh, tak by nemohol dopustiť takú nespravodlivosť... Vojny, hlad, choroby a utrpenie rôzneho druhu vytvára dojem nespravodlivosti. To je však iba povrchné videnie – v skutočnosti to nie je žiadna nespravodlivosť, ale človeku sa iba vracia to, čo svojimi myšlienkami, slovami a skutkami sám spôsobil. Naopak, Božia spravodlivosť je zákonom, ktorý nemôže byť porušený – pracuje však podľa Božej vôle, nie podľa predstáv človeka.

Top