MAYSKÉ DATOVÁNÍ

Mayští astronomové sledovali i Merkur | Mayská kultura se začala formavat v letech 1500-800 př. Kr. a postupně se rozšířila na území celé Guatemaly, jihovýchodního Mexika, Belize, Salvadoru a západního Hondurasu. Vyspělá mayská civilizace vznikala syntézou různých kulturních proudů. Vycházela sice z domácího zemědělského základu, ale působily na ni i kultury okolních národů. Vnějším výrazem kulturně-hospodářského vzestupu byla výstavba rozsáhlých chrámových měst, užívání vlastního hieroglyfického písma, úspěchy v astronomii, rozvoj literatury, umění, řemesel i obchodu.

Rendleshamský incident

Koncem prosince roku 1980 došlo v britské ufologii k významné události, která byla popsána, jako setkání třetího druhu | Tento takzvaný "Rendleshamský incident" je považován za nejvýznamnější proto, že se podařilo získat fyzické stopy, které zanechalo UFO. V roce 1980 jednotky RAF na základně ve Woodbridge a Bentwastersu v Suffolku, byly vystřídány americkými letkami, které formovaly obranu NATO v Evropě. V noci 27. prosince vzlétla hlídka, která měla prověřit východní část vzdušného sektoru v oblasti Woodbridge. Během tohoto letu bylo zpozorováno světlo, které se pohybovalo dole mezi stromy v blízkém Rendleshamském lese. První doměnkou bylo, že se snad nějaký letoun ocitl v nesnázích. Té noci však již žádná jiná letadla nelétala. Woodbridská kontrolní věž i obranná radarová stanice RAF přessto zaznamenaly objekt prolétavajíce ze severu. Byly okamžitě přivolány další tři osoby a začalo pečlivé vyšetřování.

PROBLÉM ZVYŠOVÁNÍ LIDSKÉ ENERGIE SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE V.

Když jsem začal tento problém hlouběji zkoumat, uvědomil jsem si, že k získání uspokojivých výsledků je nutné zvolit metody radikálně odlišné od těch, které byly v té době známé. Větrný mlýn, sluneční motor, motor poháněný zemským teplem, všechny tyto stroje měly při využívání energie svá omezení. Musel být objeven nějaký jiný způsob, který by nám umožnil využít více tepelné energie. V okolním médiu je dost tepelné energie, ale pouze malá část této energie se dala využít k pohonu strojů známými způsoby. Kromě toho, konvenční procesy získávání tepelné energie byly pomalé. Řešením problému tedy bylo objevení nějaké nové metody, která by umožnila získat více tepelné energie z okolního média a současně tuto energii získat rychle.

Top