„PSYCHO“ a syndróm „UFF“ útočí III. alebo „Ako si chlapec hlavu o betón obúchal a písal a písal...“

Večný popleta je tu zas. A nielen tu. Špiní skoro všade, kam ho pustia. A púšťajú ho - zatiaľ - na všetky fóra a stránky o UFO. No a on si len robí svoju prácu. Buch, buch, buch, najprv si pekne hlavu obúcha a potom poďho bludy vyvracať. Slovo "vyvracať" je výstižné. Kydá, brojí, rozVRACIA, štve, zgrupuje, zakladá a ruší - no agenda hodná školeného agentíka! Alebo skôr zamindrákovaného lapaja? :)

Praveká strava. Prínos paleostravovania v kontexte mýtov o našom jedálničku

Stravovanie ako súčasť  prevencie, prípadne liečby ochorení bol vždy diskutovaným  momentom medzi odborníkmi a generoval desiatky často protirečiacich  rád o tom, čo sa má jesť, s čím sa má jesť a dokonca v akom pomere. Cieľom tohto článku je predstaviť pojem pravekej stravy, objasniť isté mýty a dať ich do náležitého kontextu. Praveká strava  je v našich zemepisných šírkach relatívne nepoznaný pojem, v porovnaní s delenou stravou, vegastravou, alebo makrobiotikou je v očiach  verejnosti v detských plienkách.  Pred pustením sa do práce je na mieste skonštatovať, že výber jedla je výsostná slobodná voľba každého z nás a predkladané argumenty v prospech Paleo is IN... má len podnietiť uvažovanie slobodných jedincov  v staronovom smere. Tieto rady nereflektujú duchovný rozmer toho alebo tamtoho prístupu k stravovaniu.

Top