Priepasti medzi dobrom a zlom

Najväčšie priepasti sú v živote pripravené pre tých, ktorí chceli v súboji medzi dobrom a zlom ostať neutrálni... Mnohí z nás si azda ticho pomyslia, že tieto známe slová nie sú pravdivé, pretože dobro nepotrebuje zápasiť, aby zvíťazilo. Veď o víťazovi medzi dobrom a zlom je vopred rozhodnuté.

Pravda o 71 župách

Od podpísania mierovej zmluvy v r. 1920, ktorou sa ukončila prvá svetová vojna, je Trianon jednou z najdiskutovanejších otázok v Maďarsku. Smútočnou vlajkou. Predmetom horkosti a nenávisti. Zámienkou na podnecovanie vášní. Trianon tesne po zmene režimu objavila a oprášila pravicová koalícia označujúca sa ako demokrati, konzervatívci a kresťania, sledujúc tým vnútropolitické ciele. Keď si však prvá pravicová vláda zaspomínala na Trianon v parlamente, mladí demokrati opustili rokovaciu miestnosť. A čoho sme svedkami dnes?

Otevřený dopis Dr. Stevena Greera prezidentu Obamovi

Vážený prezidente Obamo,
Od poloviny 50. let fungují utajované projekty, spojené s mimozemskými záležitostmi, které jsou mimo ústavní dohled a kontrolu prezidenta a Kongresu. Toto představuje vážnou a pokračující hrozbu národní bezpečnosti USA a ohrožuje globální bezpečnost a mír. Důsledky této věci jsou takové, že žádný aspekt života na Zemi nebude tímto odhalením nedotčený. Jsme si silně vědomi, že tato věc je velmi ožehavá a trpí velkým společenským zostouzením ze strany jistých elitních kruhů a médií hlavního proudu. Ve skutečnosti je utajování této věci částečně udržováno pečlivě řízenou řadou psychologických nástrojů včetně výsměchu, vyvolávání strachu, hrozbami a dezinformacemi, které téměř znemožňují, aby nějaká veřejná osoba otevřeně mluvila o této záležitosti.

Top