február 18th

Sčítanie obyvateľov 2011 (KAMPAŇ?)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (http://www.humanisti.sk/view.php?nazevclanku=to-najd%F4lezitejsie-o-scit...) sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či vyplníte sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky. Sčítanie sa uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz, čím sa zvýši medzinárodná porovnateľnosť výsledkov. Do formulára nebudete uvádzať svoje meno, priezvisko, ani rodné číslo, čiže aj po vyplnení zostane anonymný. Výsledky sa budú zverejňovať priebežne, komplexne budú známe najneskôr v marci 2014.

február 17th

18. februára nám dá Slnko horúci bozk

kp.ru | Slnko napokon oznámilo začiatok nového 24-ho cyklu svojej aktivity po takmer dvojročnom období pokoja. (Predchádzajúci cyklus trval od konca roku 1997 do decembra 2008.) Toto dlhé „bezvetrie“ astronómov vystrašilo: obávali sa, či už naša hviezda neslabne. No náhle sa prebudila. Pre radosť vedeckej komunity a ťažkosti chorých a slabých ľudí.

február 16th

Na Červenej planéte bol objavený ďalší monument

kp.ru | Joseph P. Skipper – vytrvalý objavovateľ mimozemských artefaktov – predložil v poradí ďalšiu novú senzáciu z Marsu. Skipper a jeho mnohopočetní kolegovia – virtuálni archeológovia – hľadajú artefakty podrobnejším skúmaním snímkov z iných planét, ktoré sú vystavené na oficiálnych stránkach. A nachádzajú - o čom "Komsomolka" už nie raz informovala.

Stránky

Top