marec 31st

VERITAS SHOW: Steward Swerdlow III. (titulky SK)

Steward Swerdlow je výnimočný človek, ktorý bol po celú dobu existencie súčasťou projektu Montauk. Projekt vo svojej agende zahŕňal paranormálne zneužívanie ľudských schopností, cestovanie časom, medzidimenzionálnu komunikáciu, hyperpriestorové poznávanie archetypov a mnoho ďalších oblastí. Steward nebol súčasťou masovej manipulácie a kontrole mysle, akej je vystavená celá dnešná populácia, na strane druhej však bol súčasťou drastických experimentov, ktoré mu po zrušení projektu dali neobyčajné schopnosti pozorovania energetických polí, z ktorých sa skladá celý svet. S rastúcim celosvetovým záujmom sú jeho názory, informácie a skúsenosti čoraz viac rešpektované.

Stane se Large Hadron Collider strojem času?

CERN | Podle provokativní teorie Weilera a Ho z Vanderbiltu to není úplně vyloučené. Pokud LHC vytvoří Higgsovy bosony, mohly by zároveň s nimi vzniknout i Higgsovy singlety, které možná cestují do minulosti nebo budoucnosti v další dimenzi světa. Jak už každý ví, Large Hadron Collider (LHC) je od 10. září 2008 největším urychlovačem částic na světě. 27 kilometrů přízračných podzemních tunelů, kterými sviští splašené částice téměř rychlostí světla. Podle jedněch to je bezesporu jeden z divů moderního světa. Jiní v něm zase vidí vražednou mašinu, která vyrobí černou díru a proto bychom se ho měli bát. Teoretičtí fyzici Tom Weiler a Chui Man Ho ze soukromé výzkumné Vanderbilt University tvrdí, že Velký hadronový urychlovač by také mohl být prvním funkčním strojem času na světě.

UFO Noviny č. 2 (marec 2011)

Nové číslo ufologického digitálneho magazínu!
Vydáva ho www.cez-okno.net
Šéfredaktorom je Sokol, ktorý jeho vznik inicioval a zhmotnil do dnešnej podoby. Ako bonus pridávame špeciálnu čb verziu vhodnú na tlač!
Srdečne vás pozývame, čitateľov i autorov!
Pošlite nám svoj príbeh, postreh či článok na adresu:
ufonoviny@cez-okno.net
Ďakujeme za priazeň!

Stránky

Top