Hláste sa za Maďarov!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je akcia mimoriadneho európskeho významu a vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Sčítanie má poskytnúť aktuálne údaje nielen o počte obyvateľov, o ich ekonomickej, kultúrnej, vzdelanostnej a sociálnej úrovni, ale aj o demografickej štruktúre. Na národnostnom zložení populácie dosť záleží, pretože na základe početnosti obyvateľstva patriacej k národnostnej menšine sa budú prideľovať zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na rozvoj menšinovej kultúry a vzdelania. A tu je pes zakopaný, prečo treba na Slovensku vyprodukovať čo najviac tzv. štatistických Maďarov.

Sčítať sa je povinné. Sankcie nie sú

BRATISLAVA | Štatistici sa budú musieť spoľahnúť na bezúhonnosť odpovedí občanov. Ako povedala šéfka ŠÚ SR ešte v januári, úrad nechce ísť cestou sankcií, ale cestou propagácie a vysvetľovania, prečo je sčítanie potrebné. Už o dva mesiace čaká Slovensko sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Počas obdobia od 13. mája do 6. júna vás, pokiaľ sa nesčítate elektronickou formou, navštívi sčítací komisár.

Co je vlastně na Měsíci?

V souvislosti s objevujícími se komentáři o změnách Měsíce jsem si vzpomněl, jak jsem v jedné knize četl (Adamski: Uvnitř vesmírných lodí, dá se stáhnout česky), že i na Měsíci je život a dá se tam dýchat a jsou tam inteligentní bytosti. Tak jsem se podíval na Google Moon a na odvrácené straně je jeden detailní snímek nějaké asi japonské družice. A na tomto snímku lze skutečně najít spoustu struktur připomínajících velké budovy. Přikládám pár obrázků, kde jsou i souřadnice a výška pohledu, podle kterého by jeden centimetr na obrázcích při výšce 2 km neměl být více než 50 m ve skutečnosti.

Top