História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat 3. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXXVII.)

King-U veľa trpel. Stratil v prevrate jeho Vlajkovú loď a prišiel v bitke o druhú Smrtiacu loď. ZU-ZU spôsobil mnoho škôd a strát. Jeho ríša bola napadnutá! Budúcnosť deviateho sektoru bola v ohrození, ako aj jeho právo na trón. Vymyslel plán. Strata kontroly nad systémom deviateho sektoru, nad ťažbou drahých kovov a výrobou ťažkých kovov by mohla poskytnúť kráľovnej ARI- dôvod, aby sa vysporiadala s rebelom. ARI-Queens by netolerovala zasahovanie do tohto životne dôležitého odvetvia. Je zrejmé, že kráľ bude musieť konať rýchlo.

Tak si žijem 10.

Prešli časy, život sa posúval po koľajach mysle, všeličo sa udialo, čo sa v metrixe stáva, i sa darilo ale vše i nie podľa predstáv, i Monika sa po Vianociach deň pred novým rokom rozhodla zmeniť hru na manželov na hru o žiačke a učiteľovi, bo ego nevydržalo, bo srdce do hry celé nedala, a keď bolo treba hovoriť, ticho ostala, v sebe zavretá. Ale i tak dobre, veď hra je hra, a vše sa mení, hra i pravidlá, i hráči. A mne milšia by bola ako prv, bo guruovania si i bez nej vyše uší užijem, ale môžem z lásky i tak.

Tara S. Povolná: Transformace už probíhá a brzy si to uvědomí úplně každý!

Co nás v roce 2012 podle vás čeká? Co si pod fenoménem roku 2012 představujete?
O roce 2012 se mluví v souvislosti s mayským kalendářem, který má končit 21. prosince roku 2012. Ale existují také mnohá další proroctví, například Aboriginců, Hopiů, Aztéků, Tibeťanů, Egypťanů a dalších kultur, podle nichž končí jeden dlouhý vývojový cyklus lidstva. Osobně si myslím, že datum není tak podstatné. Fenomén roku 2012 spíš označuje dlouhodobý proces. A rok 2012 bych nevnímala jako nějaký velký přelom či zlom. A už vůbec ne jako katastrofu. Je to proces, který se odehrává pravidelně v určitých, tisíce let dlouhých intervalech, a vždy dochází k zásadním změnám. Nyní je však šance, že planeta a její obyvatelé, nebo alespoň jejich část, se ve smyslu energie přetransformují do vyšší dimenze.

Top