Atlantíďania môžu žiť v svete pod našimi nohami

Veľký Dmitrij Mendelejev bol všestranný vedec. Okrem slávneho periodického zákona a periodickej tabuľky chemických prvkov prišiel i s teóriou neorganického pôvody ropy . V skutočnosti Mendelejevovi súčasníci jeho teóriu nepochopil. Všeobecne uznávané ekologické teórie tvrdia, že ropa vznikla z pozostatkov rozkladu rastlinnej hmoty. Vskutku, sú zložité chemické zlúčeniny, ktoré sa vyskytujú iba v papradí a prasličkách nájdených v rope. Podľa Mendelejevovej teórie, je ropa produktom reakcie medzi hydridmi kovov a vody za vysokých teplôt a tlakov v hlbinách Zeme. Tvorenie bublín acetylénu po aplikovaní kusu karbidu vápnika do vody, je najjednoduchšou analógiou.

Evakuační zavazadlo BOB (bug-out bag)

Evakuační zavazadlo bug-out bag je přenosná sada, která obsahuje věci pro přežití jednoho člověka po dobu 72 hodin když je evakuován z místa katastrofy. Důraz je kladen na evakuaci spíše než na dlouhodobé přežití, s rozlišením mezi evakuačním zavazadlem (BOB) a sadou na přežití, lodní nebo letecké nouzovou sadou. BOB je také populární v survivalové subkultuře.

Bývalý úředník ministerstva zahraničí Číny říká, že mimozemšťané žijí mezi námi

To samé říkají i čínští vědci, totiž, že mimozemšťané žijí mezi lidmi. A tvrdí to i penzionovaný úředník ministerstva zahraničí Sun Schili, který je nyní prezidentem beijingské badatelské společnosti UFO. Sunovo setkání prvního druhu se odehrálo v roce 1971, když byl poslán do vzdáleného místa během „kulturní revoluce“ mezi lety 1966-1976, aby podal zprávu o vysazování rýže. Jednou, když se plahočil na poli, jeho pozornost zaujal světlý objekt na nebi, který opakovaně stoupal a klesal.

Top