Etikoterapia lieči prvotne dušu. Duša napovie telu

Liečba mravnosťou, poznanie samého seba alebo etikoterapia je v slovenských končinách stále len veľmi sporadicky poznaný pojem. Jedni o nej hovoria ako o kráľovnej medicíny, iní sa pousmejú nad jej ezoterickou bázou. V čom spočíva význam toho, ako sa duchovné rozpoloženie človeka odráža na jeho telesnej schránke?

Top