Atlanťané: Učitelé nebo tyrani? (2/4)

S nepohodlnými objevy těchto a dalších vynikajících výzkumníků nyní můžeme nejen očistit jména a pověst mnoha pošpiněných mužů historie, a nejen pouze napravit vědy o Zemi, ale můžeme získat nedocenitelný vhled do psychologických problémů lidstva. Rozumí se samo sebou, že pokud v relativně nedávných historických epochách, které zažilo celé lidstvo, a kterými bylo traumatizováno, nejstrašlivější kataklyzmata budou obsažena v psychickém otisku „rasové paměti“. Toto zakódování nepředstavitelných děsů v lidské DNA může být zodpovědné za vnitřní lidskou nejistotu, strachy, fobie a další psychické poruchy. Musíme chápat, že naše různé každodenní strachy a fobie jsou, ve většině případů, fyziologické, spíše než psychologického původu. Výzkumníci temné stránky lidstva a behaviorálních zvláštnosti, jako Sigmund Freud, Julian Haynes, Leonard Schlain a Terrence McKenna, postulovali, že dokonce i lidské ego samotné je nedávným fylogenetickým vývojem, a začalo existovat rychle, aby zajistilo přežití traumatizovaného lidského vědomí. Ve svém mistrovském díle o vědomí Původ vědomí a rozbití dvoukomorové mysli Julian Jaynes prohlašuje, že nedávná minulost byla dobou intenzivní psychózy pro celé lidstvo. Jaynes, píše Terrence McKenna:

Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 2. časť

Dalším dosud běžně neznámým jevem je, že součástí přizpůsobení mikrobů je i přizpůsobení závažnosti nemoci podle cesty přenosu. Když mikrob potřebuje, abyste se pohybovali mezi ostatními lidmi, nebude nemoc tak vážná, abyste nebyli schopni vstát z postele – například běžná nachlazení, ale i dětské nemoci. Když potřebuje, abyste nehybně leželi, bude vám tak zle, že se nepohnete – například malárie. U nemocí přenášených infikovanou vodou se ukazuje, že závažnost záleží na kvalitě kanalizace v dané zemi. Někde v Africe, když máte choleru, můžete ležet, kálet pod sebe a je vysoká šance, že se výkaly dostanou do společného zdroje vody a nakazí další lidi. V civilizovaných zemích skončí v kanalizaci, kde budou zničeny. Proto v civilizovaných zemích nemívá cholera tak vážný průběh, může proběhnout i docela nenápadně, aby vás donutila jít mezi lidi a šířit ji tam. Tento jev byl pozorován v latinsko amerických zemích, kde mohli porovnat výskyt v chudinských a bohatých čtvrtích. Jistě že na to měl vliv i stav výživy obyvatel.

Eckhart Tolle: Jsme určeni k probuzení?

Otázka: Ahoj Eckharte. Jestliže je cílem vesmíru, aby se forma probudila, nebo aby se vědomí stalo vědomým samo sebe, proč je to tak vzácný jev? Vypadá to spíše, jako že jsme že jsme určeni k tomu, abychom se neprobudili.
Eckhart (velmi nadšeně): OK, děkuji.

Top