Duševní problémy vznikají z potlačené spirituality

„Častým zdrojem duševních problémů je potlačená sexualita,“ prohlásil Sigmund Freud začátkem minulého století. O sto let později, kdy vstupujeme do věku Vodnáře, se ukazuje, že ještě podstatnějším zdrojem duševních problémů je potlačená spiritualita. Tím se nemyslí odmítání případné touhy sedět v lotosu a zpívat alikvotně ÓM, ale ignorování naší základní životní situace, která je z principu duchovní.

Lucidní snění

"Já ti mohu ukázat jen dveře. Do tohoto fascinujícího světa můžeš vstoupit jen sám. Ještě jednou tě varuji: Pokud vstoupíš, svět už nikdy nebude takový jaký býval…"
Morpheus

Lucidní sny jsou typem snů, během nichž si uvědomujeme že sníme. Tato skutečnost je pro tyto stavy zcela charakteristická a je tedy právě tím, čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. Zjištění, že se naše vědomí nachází ve stavu snění, zatímco tělo spí, je totiž doslova odrazovým můstkem jak k vědomému prožívání mnoha neobvyklých zážitků dle naší vlastní fantazie, tak pro nejrůznější způsoby zkoumání jevu samotného přes poznání jeho základních charakteristik až po řadu mnoha praktických využití.

MIMOZEMSKÉ TECHNOLOGIE: ŽLUTÁ KNIHA

Od úsvitu lidské civilizace je snaha nahlédnout dopředu, do budoucnosti nebo zpět do minulosti pro člověka velkou výzvou. To první, co čtenáře k tomuto tématu může napadnout, je zřejmě křišťálová koule pro předpovídání budoucnosti. Vhodným přístupem ovládajícího se údajně nejprve zakalí, zamlží a poté se v ní začnou promítat obrazy, které je potřeba určitým způsobem vykládat. Co s tím mají společného křišťálové lebky, o tom snad někdy jindy. Něco podobného se děje i na určitých místech v přírodě, kde u skalních útvarů mnohde existují prohlubně naplněné přírodní vodou, někdy zvané čarodějné nebo ďáblovy mísy. Pokud se nad nimi postaví zasvěcenec, opět se hladina zakalí a posléze se na ní začnou promítat určité obrazy z budoucnosti. Pokud jste něco takového ve svém životě zažili, máte na to určitě svůj názor.

Stránky

Top