POSUN ZEMSKÝCH PÓLOV

Niektorí si možno spomenú, že meno Charles Hapgood bolo spomenuté vo filme 2012, ale málokto vie, že ide o skutočného vedca, ktorý napísal niekoľko veľmi zaujímavých kníh. Jedna z nich sa volá PATH OF THE POLE a je rozhodne veľmi zaujímavá. Obsahuje dôležité informácie o mnohonásobných posunoch zemského pólu v dejinách Zeme, je preto pre nás zaujímavá. Dôvody posuvu pólu sú síce v knihe uvedené len na úrovni predpokladov, ale Slovansko-Árijské Védy sú zase v tomto smere dostatočne presné. Vieme, že ani v minulosti nešlo a v budúcnosti nepôjde o slepú hru živlov.

Miliony na výzkum homeopatie

Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství minulý týden odsouhlasil dva miliony eur, na zkoumání efektivity alternativní léčby u skotu, ovcí a prasat. AGRI BUDGETARY AMENDMENTS 30/08/2011 (viz příloha, strana 35). Další prostředky poplynou z peněz britských daňových poplatníků.

Krystalická forma - Přehled biologických a citových změn, které lidstvo očekávají I.

My, Lord a Lady Athena, bychom vám rádi předložili přehled některých změn týkajících se žláz a biologické struktury krystalické formy, stejně tak jako emocionálních a společenských změn spojených procesem přeměny. Účelem tohoto přenosu informací je objasnit jakým způsobem krystalická forma způsobuje konec některých biologických a citových omezení ve kterých lidstvo žije posledních 10 000 let.

VERITAS SHOW: Michael Tellinger III. (titulky SK)

Celý príbeh sa začal v roku 2003, keď istý letecký podnikateľ menom Johan Heine prelietal cez oblasť s pravidelne sa objavujúcimi kamennými monolitmi. Po 4 rokoch premeriavania z geologického, matematického a astronomického uhla pohľadu, rozhodol sa o záležitosti informovať Michaela Tellingera...

Top