Mezi mystikou a vědou: transpersonální psychologie

Drogy, minulé životy, šamanismus, meditace - to všechno zahrnuje obor zvaný transpersonální psychologie. Jedni ji považují za revoluční průlom do tajů lidské mysli (a možná i samotného vesmíru), jiní naopak za pavěda a trestuhodné šarlatánství. A někteří dokonce za nebezpečný experiment ohrožující psychiku i zdraví pacientů. Zajímavá je i tím, že k vůdčím osobnostem patří vědec českého původu Stanislav Grof.

Živá energie

Zmínky o volné energii můžeme nalézt v celé řadě publikací a článků. To, co drtivou většinu těchto publikací spojuje, je představa, že Volná energie je něco, čím je naplněn prostor, a co můžeme nějakým speciálním způsobem z tohoto prostoru získat. Pro to, co zde prozatím nazývám Volnou energií, existuje mnoho názvů: ať už se jedná o Orgon, energii panenského pole, energii nultého bodu, etér, Pránu, životní energii nebo více vědecké pojmy jako je temná energie, případně energie fluktuací vakua atd.

Schaubergerův pohon III. (NÁVOD NA UFO?!)

Nyní shrnu výše řečené a nabídnu svou vlastní konstrukci vírového stroje. Je velmi pravděpodobné, že během 20. století vynálezci vírových zařízení skutečně vytvořili fungující stroje, které využívaly energii prostředí (jsou to: Schaubergerův motorgenerátor, Klemův motor, Teslova turbína, Searlův generátor, Potapovův generátor, atd.) Všechna tato zařízení mají mnoho společného:

Stránky

Top