Curiosity přistálo na Marsu – krok vpřed, nebo krok vzad při hledání života?

Vědecká laboratoř, zvaná Curiosity, přistála úspěšně na Marsu. „Hlavním úkolem Curiosity,” podle NASA, “je vyzkoumat zda oblastní studium Marsu může nabídnout vhodné podmínky pro mikrobiální život.” K dosažení své dvouleté průzkumné mise nese nukleárně poháněná Curiosity 15krát tolik vědeckého vybavení jako všechna předchozí vozítka na Marsu. Curiosity bude na místě analyzovat vzorky půdy, hornin i atmosféry a předávat výsledky zpět vědcům do NASA. NASA tvrdí, že “Curiosity je odvážným krokem vpřed v poznávání naší sousední planety.”

Tajná válka Británie v Antarktidě III.

Hlavními důvody pro důležitost Norska pro Německo byly: jeho pobřeží bylo vhodné pro ponorkové základny, Němci potřebovali zajistit bezpečný dovoz švédské železné rudy a hydroelektrárna Vermok, která produkovala oxid deuteria (těžká voda), ten byl životně důležitý pro jejich atomový výzkum, v němž v té době měli světový primát. Byly zde však i jiné důvody – důvody, které způsobily, že Hitler změnil svůj názor na zachování norské neutrality.

Stránky

Top