Supravodivost: hledání Svatého Grálu fyziky

Byla by to asi největší revoluce v technice za posledních sto let: kdybychom měli vodiče bez elektrického odporu (supravodiče), náš svět by se nejspíš změnil stejně dramaticky jako po vynálezu parního stroje. Ale možná ještě mnohem víc, protože mnoho aplikací tohoto jevu si dnes ani neumíme představit. Supravodiče sice opravdu existují, fungují ale jen při velmi nízkých teplotách, jejichž udržení je složité a drahé. Vysokoteplotní supravodič proto je pro dnešní fyziky a elektrotechniky totéž, čím byl kámen mudrců pro alchymisty.

CERN neboli Továrna na absolutno

Lidské konání je často ovlivňováno touhou po poznání. Tato touha je sama o sobě pozitivním impulzem a dalo by se říci, že je základem každého pokroku. Přesuneme toto tvrzení na půdu vědeckého výzkumu v CERNu, a podíváme se, jestli platí i tady – a následovně prověříme všeobecnou zkušenost, že lidská hloupost prostupuje každou společenskou vrstvou a v případě elit tvoří potencionální hrozbu. Nový český dokumentární snímek vznikl jako absolventský film Jana V. Sachera na pražské FAMU.

Záhadní stříbrňáci. Co jsou zač?

Libor Čermák | V 90. letech se objevila zajímavá záhada, tzv. stříbrňáci. Nejpodivnější je, že se s těmito mlžnými postavami lidé setkávají přímo doma. I když v poslední době se o nich moc nepíše, jedná se jev, nad kterým bychom se měli zamyslet. Představte si. Jste naprosto normální psychicky zdraví jedinci. Ale najednou doma v noci zažijete zvláštní věc...

HOLOGRAFICKÉ OHODNOCENÍ

Rodné hologramy mohou být také vyhandlovány. Proto kromě ohodnocení rodové linie, zveme ty, kteří čtou tyto materiály, aby měli rovněž holografické ohodnocení. Země to nabízí každému, kdo čte naše channellingované materiály. Pokud to člověk udělá, pak může znovu nabýt hologram, který patří jeho ztělesnění a době narození. Pouze tehdy, když toto člověk udělá, může začít vzestupovat za 1800 řetězců. Některé hologramy nedovolí vzestup za 1800; jsou to zejména Annanuki nebo z Řeckých nebo Římských Bohů spolu s jejich otroky, uměle zrozených v laboratoři.

Stránky

Top