január 31st

Proč zanikla Velká Morava? Nový pohled na staré téma

Roku 883 vpadl moravský panovník Svatopluk s vojskem, které shromáždil ze všech slovanských zemí, do podunajské Panonie spravované východofranckým vévodou Arnulfem a do základu ji zpustošil. Když toto tažení již následujícího roku opakoval, měla být jeho armáda tak velká – jak poznamenává znepokojený francký letopisec –, že „na jednom místě bylo vidět přecházet jeho vojsko od východu až do západu slunce“. Svatoplukovo sebevědomí bylo na místě: o čtyři roky dříve získal od papeže Jana VIII. pro své panství arcibiskupství v čele s Metodějem a papežským listem byl osloven prestižním titulem "unicus fillius"...

Timbuktu: história legendárneho centra vzdelanosti

Mesto Timbuktu založené pred 1800 rokmi sa nachádza v štáte Mali, v západnej Afrike. Počas trvania európskeho stredoveku bolo domovom bohatej tradície písomníctva vytvárajúcej milióny rukopisov, z ktorých sa stovky tisíc zachovali až do dnešných dní. V západnej Európe bolo toto mesto vnímané ako synonymum záhadnej izolácie najodľahlejšieho miesta, kam bolo možné docestovať. Avšak v skutočnosti to po stáročia bolo hlavné obchodné centrum a stredisko vzdelanosti. Mesto dosiahlo svoj vrchol v 16. storočí, keď bolo pod kontrolou Songhajskej ríše.

Globální tragédie: až polovina potravin končí v koši

Na skládkách tohoto světa skončí ročně dle britské studie 1,2 až dvě miliardy tun globální produkce potravin. Výsledky rozsáhlé studie zveřejněné koncem minulého týdne britskou organizací Institution of Mechanical Engineers (IME) jsou alarmující: Téměř padesát procent globální produkce potravin prý skončí namísto v našich žaludcích v odpadkovém koši.

Illah van Oijen: MILUJ TO ČO ROBÍŠ

Od svojho príchodu na Slovensko v roku 2005 sa holandská fotografka Illah van Oijen zaoberá slovenským verejným priestorom. So svojimi projektmi Ľudská krajina, ktoré vyústili v knihy Bratislava, mesto na mieru (2007) a Košice - Dzivost v srdci (2011), jej cieľom je zmapovať a komentovať súčasný stav verejného priestoru v slovenských mestách. Téma verejného priestoru sa tiež v rôznych aspektoch objavuje v jej ďalších prácach. Cez projekt Beat the Billboard sa stavia do pozície aktivistky a a ako spoluorganizátorka Dobrého trhu vytvorila komunitný projekt v uliciach Bratislavy v rámci občianskeho združenia Punkt.

Stránky

Top