Riešenie civilizačných ochorení a chronických bolestí - celostná medicína

Konečne je tu spôsob ako sa dostať k skutočnej podstate zdravotných problémov a ochorení. Táto metóda začína tam, kde je klasická medicína na konci so silami. Teda stretávame sa tu s ľuďmi, ktorí prešli kompletným lekárskym vyšetrením a stále nemôžu zistiť podstatu problému. Je možné kľukne povedať, že takýchto ľudí je väčšina. Ale je tu riešenie – celostná medicína!

Tesco vozí v Británii potraviny v tých istých kamiónoch ako odpadky

Tesco má vo Veľkej Británii vážny problém. Musí zákazníkom vysvetliť, prečo vozí potraviny v tých istých kamiónoch ako odpadky. Tesco tvrdí, že tým šetrí a že to nemá hygienické rizika pre konzumentov. Britské Tesco vozí potraviny v tých istých košoch, ako vrecia s odpadkami. Tesco to priznáva. Hovorca spoločnosti tvrdí, že ročne urobia o 20-tisíc ciest menej a znížia emisie do ovzdušia o 4,5 tony ročne.

Top