Evropská petice proti zprivatizování vody

Díky čtenářce ze Slovenska za připomenutí tématu privatizace evropské vody. Na Slovensku už svůj petiční úkol v tomto ohledu splnili více než na jedničku, viz níže (a určitě to ještě vylepší). Teď je třeba, aby mákli i Češi (viz níže)! Už jsme se tu tím zabývali (petici už mám dávno podepsáno), ale je třeba přidat! Pro přehlednost z toho činím stručné resumé:

Nilský kříž

O Nilském kříži (Ankh), nejznámějším symbolu starého Egypta bylo napsáno mnoho superlativů, ale stejně jako u jiných egyptských památek, jeho podstata nebyla dosud vysvětlena.

Stránky

Top