Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 3

Pyramídy predstavujú rad hádaniek, z ktorých jedna je dôvod, prečo boli postavené. Boli sme učení vnímať ich ako hrobky faraónov, ale dodnes nebol objavený hrob v žiadnej pyramíde. Taký hrob jednoducho neexistuje. Vyvstáva teda otázka, za akým účelom boli tieto gigantické stavby postavené, ak nie na velebenie faraóna ako zástupcu Boha na Zemi?

UFO, lži a studená válka

V roce 1989 zahlédla řada lidí nad Belgií tajemné UFO. Do dnešních dnů se nepodařilo vysvětlit, co tehdy vlastně viděli. Poznejte, co se skutečně stalo, a jak důležitou roli v tomto případě sehrály média a vláda...

Top