MERIDIÁNOVÝ QIKUNG

Qikung je umením rozvíjania rezervných vlastností človeka, na báze aparátu hmatu. Obrátením vnímania do svojho vnútra na hmatové receptory, sa objavuje vlastnosť ktorú v starej Číne nazvali QI, v Japonsku KI, v Indii VJÁNA. Táto supervlastnosť sa rodí vo svaloch, stimuláciou šľachovo-svalového aparátu popoťahovaním, kinestetickým vnímaním, chvením, ale sa postupne od svalov oddeľuje.

Hviezdna brána Atlantídy VI.

Meru sa nazýva Horou Sveta. Pokiaľ ide o buddhistické vyobrazenia, nájdeme pozoruhodný obraz Meru. "Hovorí sa, že kedysi keď Buddha dosiahol osvietenie, umiestnil víťazný prápor na vrchol hory Meru, symbolizujúci víťazstvo nad celým vesmírom. Opäť tu bola hora Meru myslená ako stredová os podporujúca svet."

Stránky

Top