december 21st

NASA musí přiznat barvu

Reálné barvy Marsu. Dvě hodiny poté, kdy se na monitorech objevila první barevná fotografie, přišel jeden z techniků a neočekávaně odladil obraz. Nebe a krajina na Marsu mají být červené!

Ako sa z nášho Uhorska stalo cudzie Maďarsko I.

V Uhorsku sa ako úradná reč používala latinčina až do roku 1786, kedy Jozef II. dekrétom vyhlásil za úradný jazyk rakúskej monarchie nemčinu. Vo všeobecnosti to spôsobilo nevôľu a odštartovalo v Uhorsku nárast maďarského nacionalizmu. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sa rovnako ako v iných krajinách, i v Uhorsku šíril maďarský jazyk centrálne z hlavného mesta.

december 20th

Stránky

Top