Z historie UFO II.

V témže roce 1948 přišlo hlášení dne 13. 8. od indiánského kmene Hopi ze Severní Ameriky, na jehož území se v rezervaci roztříštil při pádu z oblohy podobný stroj. Rovněž v tomto případě byla vesmírná loď odvezena za asistence armády. V roce 1954 napadla francouzského inženýra Aimé Michela při přenášení pozorování získané za jeden den, kdy byla v celé Francii hlášena obrovská vlna hlášení o UFO, odvážná hypotéza. Uvědomil si totiž, že letové trasy byly uspořádány do přímek a v některých bodech se tyto přímky křížily. Podobné případy takové sítě byly naměřeny po celém světě. Zůstává záhadou, jak je možné, že se takto vytvořené mříže čar shodují i se svými průsečíky s dávnými liniemi nazývanými především v anglosaském světě „čáry ley“ neboli „Ley-lines“!

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ III. 1

"Znepokojen těmito myšlenkami jsem usedl na pahrbek a hleděl směrem ke Kailásu. Měl jsem v rukou mapu, podle níž jsem mohl přesně určit polohu hory, zahalené mraky. Pak můj pohled sklouzl stranou a najednou se zastavil západně od Kailásu na neobvyklé hoře pravidelného tvaru. Pozorně jsem se zadíval. Zabušilo mi srdce. „Vždyť to není hora! Je to pyramida!" řekl jsem vzrušeně nahlas sám pro sebe."

Top