Stručné dejiny tajuplnej alchýmie (V kontexte súčasných vied)

„Musíš sa naučiť pýtať na všetko. Čakať pred tým ako sa pohneš, obzrieť sa predtým ako vykročíš a všetko pozorovať...“
Nicolas Flamel

Samotný pojem alchýmia označuje pole bádania, ktoré čerpá z rozmanitých vedných disciplín ako chémia, mágia, astrológia, ba dokonca aj teológia. Túto starodávnu a záhadnú vedu obklopujú mnohé tajomstvá, ktoré sa týkajú jej vývoja, predstaviteľov i tajných praktík.

Dogonská kozmológia a egyptské hieroglyfické písmo časť I.

Pozdĺž útesu Badiagara v Mali – južne od rieky Niger a severne od Burkina Faso – žije kmeň Dogonov, samotársky kmeň, ktorý tvorí asi 300.000 ľudí. Navonok sa javia ako primitívny kmeň žijúci z úplného minima – pracujú na cibuľových farmách, ako kováči, tkáči či remeselníci, často sužovaní náročnými podmienkami sahelskej klímy, pre ktorú sú typické štyri mesiace dažďa nasledované obdobím sucha.

Deset základních kroků ke zvládnutí telepatie

Slovo „telepatie“ pochází ze slov „tele“, což znamená vzdálený a „patia“, tedy cítění. Telepatie tedy vlastně znamená vnímání pocitů na dálku. Telepatie je komunikace dvou myslí, které dělí vzdálenost, a to bez použití pěti známých smyslů. Všichni jsme někdy zažili telepatii. Možná jste přemýšleli o někom, s kým jste nemluvili celé měsíce a najednou vám ten člověk volá. Nebo když jsou dva lidé spolu, mohou říci naráz stejnou věc. To jsou příklady komunikace od mysli k mysli, jež často probíhá mezi lidmi, kteří k sobě mají blízko.

Top