KAZACHSTAN: Záhadné útvary

Družicové snímky vzdialenej severnej stepi odhaľujú obrovské útvary na zemi. Sú to geometrické útvary – štvorce, kríže, čiary a kruhy veľkosti niekoľkých futbalových ihrísk, ktoré sa dajú identifikovať len zo vzduchu. Odhadovaný vek najstaršieho z nich je 8000 rokov.

Top