Vznik života: nový objev ve starých zkumavkách

Je to jako z alchymistických legend: v roce 1953 se dva vědci pokusili v laboratoři zopakovat podmínky, které vedly ke vzniku života. Nedávno jejich následovníci prozkoumali výsledky, které tehdy dosáhli. S údivem zjistili, že pokus byl úspěšnější, než sami jeho autoři tušili.

A DOST! Nebezpečný akrylamid v potravinách

Rakovinotvorný a toxický akrylamid obsahují mnohé potraviny. Podívejte se na A DOST! a zjistíte, ve kterých potravinách a pochutinách hrozí největší riziko a jak množství akrylamidu snížit. Nejezte zbytečně to, co vám pomalu, ale jistě ničí vaše zdraví.

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ 3

Když jsem si prohlížel sestavenou tabulku s řadou čísel, stále více jsem byl přesvědčen o tom, že výše popsané výpočty nejsou prostý „číselný blud", ale vyjadřují nějaké velmi důležité zákonitosti, které na světě existují. Je docela možné, že čísla mají sílu, která se v plném rozsahu projevuje tam, v záhadném cizím jemném světě.

Top