Joan Grantová: OKŘÍDLENÝ FARAON III.

Tlustá ryba připlula k mříži, a když viděla, že mezery mezi pruty jsou tak úzké, že jimi neprostrčí ani ploutev, vypustila pomalu a posměšně dvě bubliny a ušklíbla se: "Ty pošetilá červená rybičko! Neruš mě při mých meditacích svými bláznivými řečmi. Já jsem mnohem moudřejší než ty, protože jsem královnou všech ryb. Jak bys asi mohla proplout tou mříží, když já tam nedostanu ani ploutev?"

Korálový hrad na Floridě

"Ed Leedskalnin byl jednoznačně podivín. Narodil se roku 1887 v Rize a ve svých 26 letech se zasnoubil se svou opravdovou láskou Agnes Scuffs, která byla o deset let mladší. Není tedy divu, že Agnes zrušila svatbu pouhý den před jejím konáním. Tato událost ovlivnila Edwarda zřejmě po zbytek jeho života. Rozhodl se jej proto věnovat stavbě monumentu na počest nešťastné lásky a nekonečně doufal, že se k němu Agnes snad jednoho dne vrátí. Nestalo se tak..."

Tajemný komplex Su Nuraxi

Mezi megality bývají někdy zařazovány i podivné kamenné věže zvané nuraghi, kterými je v obrovském množství poset středomořský ostrov Sardinie. Trochu se podobají baleárským talayotům, ale technika stavby a zřejmě i časové zařazení jsou odlišné - údajně pocházejí z druhého tisíciletí př. n. l., někteří odborníci ale soudí, že vznikly před více než 8 tisíci lety. Největší z nich jsou přes 20 metrů vysoké.

Top