júl 31st

VYKOPÁVKA CHRÁMU GÖBEKLI TEPE

Turecká vykopávka chrámu Göbekli Tepe je součástí rozsáhlého archeologického areálu, jehož stáří němečtí archeologové vědecky označili na 11 600 roků. Nahlédli pod povrch kopce pomocí radarových a geomagnetických sond a výsledky ukazují, že v neodkryté části vykopávek zbývá k prozkoumání nejméně 14 dalších staveb. Na vyhledávačích jsou uvedeny technické informace a fotodokumentace jednotlivých staveb. Vyhodnocením dosud získaných informací se revolučně posunula doposud nám známá historie megalitických staveb bezmála o polovinu a tím se tedy výrazně mění náhled na dosavadní historii neolitu a vývoj lidstva i jeho civilizací.

júl 30th

Paul Brunton: TAJNOSTI EGYPTSKÉ

"Napriek tomu som vytrval vo svojom hľadaní a našiel som niekoľko vecí, o ktorých sa domnievam, že by zaujímali ľudí na Západe. A ak ich ponúkam aj Vašej Výsosti, je to preto, že sa odvažujem dúfať, že si z nich vyberie ďalší záblesk viery, ktorá ma zaujala a že vari pochopí trochu lepšie, prečo sa tak stalo. A tiež si dovoľujem venovať Vám tieto zápisky ako nepatrnú známku mojej osobnej úcty, ktorá trvá bez ohľadu na intelektuálne rozdiely medzi nami."

Stránky

Top