Byla doba kamenná úplně jiná?

V dnešní době se učenci stále dohadují, jak je možné, že lidé doby kamenné, kteří prý jakmile, doslova „slezli ze stromů“, byli ihned posedlí astronomií. Je zřejmé, že naši předkové žili trochu v jiném světě, než dnes tušíme - a že ovládali některé dovednosti, které bychom jim, podle dnešních měřítek, jen těžko přisuzovali. Mnoho vědců má však tendenci odkazovat do říše mýtů, magie nebo náboženství naprosto vše, co se nám z dnešního pohledu jeví jako nepochopitelné a postrádající praktický smysl a účel.

Top