december 10th

BARAKA – časopis pro nový věk 0.

BARAKA znamená v súfismu štěstí, vůni, dech, ale i esenci života, z níž pramení evoluční vývoj. BARAKA je také duchovní síla, dar Božího souhlasu. BARAKA je to, co produkují chrámy, kláštery, poutní a svatá místa a za čím tam lidé putují a co si také odnášejí. Je to láska: čím více si jí poutníci odnesou, tím více je jí k mání. Čím větší poptávka po této duchovní komoditě, tím větší je její nabídka. BARAKA je to, co hledají duchovní hledači a čeho například dosahují tančící derviši. BARAKA je také požehnání, dotek božského. BARAKA je jakési duchovní, imaginární, ale ne neraálné pole informaci o možnosti a schopnosti člověka vyladit se na něco, co ho dalece přesahuje.

Vráťte sa do detstva a pospomínajte, čo sa tam stalo

Sami analyzujte, čo z vašich rodičov „preskočilo“ na vás. Ak objavíte niečo, čo vám uberá energiu, riešte to. Tu je zopár vzorcov, ale majte na pamäti, že napriek tomu, že ste niečo podobné mohli prežiť vo svojom detstve, nemuselo to vo vás zanechať stopy. Váš duchovný magnet vyhodnotil, že to nepotrebujete, lebo to máte doriešené, tak vás to minulo.

december 9th

ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV III.: Stĺpce II, 11 až III, 26/27

Nasledujúca časť je hieroglyfickým prepisom a prekladom Turínskeho kráľovského zoznamu od stĺpca II, riadku 11 až po stĺpec III, riadok 26/27. Táto časť zodpovedá prvej až piatej dynastii. S výnimkou použitia „rubra“ pri Netjerikhet (Džóser), skupina neobsahuje žiadne ďalšie vnútorné členenie. Zhrnutie na konci predstavuje súčet všetkých kráľov uvedených v tejto sekcii. Mohlo by to znamenať, že v čase zostavenia turínskeho kráľovského kánonu, všetci panovníci po piatu dynastiu boli vnímaní ako jedna koherentná skupina.

Stránky

Top