NOVOVĚK: Válka s Habsburky

1609 Vyhlášena je sice svoboda náboženského vyznání, i pro poddané, avšak opět se vyhrocuje napětí mezi katolíky a protestanty. Vzniká koalice české šlechty, měst a protestantů proti sílící moci Habsburků a upevňování feudalismu (stavovská opozice). Král Matyáš přenáší své sídlo z Prahy opět do Vídně.

Top