august 30th, 2008

Okom Boha Hóra 5 - Sakkára, krištáľový komplex

Sakkára je prvou manifestáciou vysoko rozvinutých znalostí, ktoré ovládali kňazi Školy mystérií Hórovho oka, ktorej trosky stoja dodnes. Bola tu postavená prvá pyramída na svete po potope sveta. Pri jej stavbe boli prvýkrát použité pravidelné kamenné bloky. V histórii prvé náboženské texty písané hieroglyfickým písmom boli vytesané do ich stien. Bol tu postavený ohromný podzemný komplex, 12 poschodí hlboký, s miestnosťami a chodbami ozdobenými prvými pálenými dlaždicami, ktoré človek vyrobil. V podzemných izbách bolo nájdených viac než 40.000 alabastrových mís, váz a hrnčekov. Na čo boli určené? Prečo vynaložili také úsilie, aby postavili tunely, izby a haly 30 m pod zemou? Ako tieto miestnosti osvetlili, aby dokázali vytvoriť celistvú keramickú dekoráciu jej stien? Prečo stojí na povrchu stavby z masívnych kamenných blokov, keď zdanlivo nemajú žiadny zmysel? Prečo by 4-miliónová spoločnosť vytesala viac než 1 milión ton kameňa, aby postavila tak architektonicky vytríbený komplex? Prečo toľko pracovali na rytinách, stĺpoch, reliéfoch a ďalších skvostných detailoch zdobiacich fasádu, keď sa vo vnútri nič neskrýva? Ako to, že sa tak vysoko vyspelá a nová technológia spojila s niečím, čo sa nedá racionálne vysvetliť?

Tajemství And, jezera Titicaca a Bílého Bratrstva 3

Tyto informace jsou v podstatě prezentací velmi zásadního výzkumu mimozemského života, který se týká zkušeností člověka, jenž měl možnost zkušeností mnohaletého osobního setkání s mimozemskou inteligencí v prostředí naší planety. Na toto téma bylo do současné doby prezentováno ohromné množství různého materiálu. Bohužel mnohé z těchto aktivit (jak se ukázalo později) nebylo nic jiného než pouhou mystifikací čtenářů a badatelů. I z tohoto důvodu bych chtěl potencionální čtenáře požádat, aby při studiu následujících řádků se snažili být pozorní k pocitovým energiím, které mohou kontinuálně doprovázet informace zde uváděné.

Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo 2

Ľudia si spájajú duchovné aktivity s hnutím New Age, ale mnoho skutočných liečiteľov, parapsychológov, žrecov, prorokov a veštcov, existovalo v staroveku. Hnutie New Age účelovo alebo nevedome pritiahlo nehanebných lotrov, ktorí fušovali do jasnovidectva, liečenia, exorcizmu a ďalších vecí, aby napálili nič netušiacu verejnosť, hľadajúcu u nich pomoc. V posledných mesiacoch médiá v rôznych krajinách týchto šarlatánov odhaľujú. Toto odhaľovanie neslúži ani tak ochrane verejnosti, ale slúži predovšetkým na zosmiešňovanie a prenasledovanie skutočných duchovných. Mnohí z týchto šarlatánov odhaľovaných médiami vládnúcej elity s vládnúcou elitou spolupracuje. Je to ďalším príkladom toho, že obidve strany riadi tá istá sila a dbá, aby to vyzeralo ako rozpor. Variácia scenára „dobrý a zlý policajt“ je určená na poškodenie skutočných duchovných pracovníkov.

august 29th

Zpráva zvláštního agenta Galaktické rady

Zcela náhodně se podařilo zachytit zprávu zvláštního agenta Galaktické rady a vzhledem k její závažnosti ji po překladu, u něhož není zaručena přesnost všech pojmů, předkládáme veřejnosti. Zvláštní agent s kódovým označením PG-007-11-03 podává zprávu z planety TR-3, hvězdné soustavy Pl-A-8.

Stránky

Top