február 20th, 2008

Daskalos

"Nastoupil jsem do auta, naladil si v rádiu klasickou hudbu a vydal se na hodinovou zpáteční jízdu do Nikosie. Tak pozdě byly silnice skoro prázdné. Nechal jsem své myšlenky volně toulat a přemýšlel jsem o přednášce, kterou jsem právě vyslechl, i o tom, o čem jsem se bavil před týdnem s Daskalem."

Prenatálne obdobie

"Z pohľadu regresnej terapie vidím prenatálne obdobie, ako deväť mesačné zhustenie nášho celého života. Všetko čo sa udeje v tomto období, ako keby sme potom prežívali znova v udalostiach nášho života. Je to jedno s najdôležitejších období, z hľadiska pochopenia našich problémov a našej cesty životom. Prechádzaním tohoto obdobia v regresnej terapii prichádzame na to, ako nás môže ovplyvňovať správanie sa matky k otcovi a naopak, správanie sa matky k rodine a naopak, správanie sa matky k okoliu, v ktorom sa práve počas tohoto obdobia nachádza a naopak. Zisťujeme, ako reagujeme my v tomto prelomovom období. Všetky tieto zážitky nás môžu do veľkej miery ovplyvňovať aj v prítomnosti."

február 19th

Skrytý boj diablov proti dušiam

Pri pátraní po tajomstvách nášho sveta som narazil na zjavenia dané sestre Márii od Ježiša, predstavenej kláštora Nepoškvrneného počatia v Agrede, v provincii Burgos v Španielsku. Kniha má názov Mesto Božie, má štyri zväzky a bola napísaná okolo roku 1666. Predkladám jednu zo strhujúcich kapitol. Text je opísaný doslovne, bez prekladu, z knihy ktorú vlastním.

Kybalion 3

"Sedem je zákonov pravdy. Ten, kto ich pozná, vlastní magický kľúč, pod ktorého dotykom sa rozletia všetky chrámové brány dokorán."

Kybalion

Stránky

Top