máj 16th, 2018

♪ ŽIVOT ZE SRDCE: 6 ctností srdce (PODCAST)

Energetické srdce se skládá ze šesti základních forem vyjádření:
vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost. Spleteno dohromady vytváří těchto šest způsobů chování esenci energetického srdce. Jsou-li vyjadřovány v našem každodenním životě, umožňují srdci konat svou funkci portálu k našemu nejvnitřnějšímu jáství – duši.

máj 15th

GREGG BRADEN: Silná dvojkroková meditácia pre vnútorný mier a pokoj

Táto meditácia je silnou technikou, ktorá vám umožní okamžitý prechod z vystresovanosti k vnútornému mieru a pokoju. Technika rozvíja súdržnosť srdca a mozgu – atléti to volajú „sústredenie sa” – a jej názov je Technika rýchlej súdržnosti® a bola koncentrovaná do dvoch krokov, ktoré môžete precvičovať aj práve teraz, kdekoľvek sa nachádzate.

máj 14th

Vědkyně veřejně oznamuje, že Nibiru existuje!

Na konci března 2018 došlo opět k rozruchu kvůli Planetě X (jinak také zvané Nibiru). Vědkyně vyzvala NASA, aby poskytly důkazy o tom, že Nibiru neexistuje a nepředstavuje žádnou hrozbu pro Zemi. Nové teorie o Nibiru říkají, že se jedná o mini sluneční systém, který je většinou mimo náš systém a obíhá po oběžné dráze velmi daleko od Slunce.

máj 13th

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI: Strážsky poklad

V roku 1994 vytvoril historik Pavel Dvořák s režisérom Gejzom Kendy a scenáristom Petrom Vrchovinom cyklus krátkych dokumentov o významných udalostiach najstaršej histórie Slovenska.
Táto časť je venovaná nálezom dvoch bohatých hrobov z doby rímskej a ich zaujímavej histórii.

Stránky

Top