Sensei ze Šambaly 4.: Odlišit, kde je pravda a kde lež

Když jsme vstupovali do moře, Voloďa se už vrátil zpět ze svého dalekého plavání. Stál ve vodě spolu se Senseiem, zřejmě odpočíval po tak náročné fyzické zátěži a tiše si s ním o něčem povídal. Když jsem plavala kolem nich, náhodou jsem zaslechla Voloďova slova.
„...napadla mě i myšlenka o reinkarnaci.“
„No, eutanazie nebude, uvolni se,“ řekl Sensei ve svém obvykle žertovném tóně.

Sensei ze Šambaly 4.: Nečekaná návštěva

Život je podivuhodný. Je tak mnohostranný, různorodý a nepředvídatelný jak pro celé národy, tak také pro každého člověka zvlášť. Odehrávají se v něm události utajené i zřejmé, rychlé a působivé. Tajemná je také neviditelná stopa, kterou tyto události zanechávají v lidské paměti. Nejenže zanechávají, ale mění také nepozorovaně další osud jak člověka, tak i národů, to všechno v závislosti na jejich osobní volbě.

Sensei ze Šambaly 4.: IMHOTEP III.

Veškeré vyjmenované Imhotepovy zásluhy byly pouze viditelnou částí té obrovské práce, kterou tento člověk stihl vykonat za svůj život. Ale mnohem cennější a významnější byla ta neviditelná práce, která byla pečlivě skryta před zraky nepovolaných. Vysoké postavení otevíralo Imhotepovi reálné možnosti jak přispět svojí podporou k realizaci globálního architektonického projektu světového rozsahu, jejž mu Sokroveník poodhalil a který mohl poskytnout neocenitelnou pomoc lidstvu ve vzdálené budoucnosti.

Stránky

Top