Sensei ze Šambaly 4.: IMHOTEP II.

Jak tedy vidíme, Imhotep „nezdědil“ po svém předchůdci nijak ideální situaci ve státě. Tím spíše, že jako vzdělaný člověk chápal příčiny toho, co se dělo kolem. Byl obeznámen s tím, že hlavní obchodní střediska Egypta tajně kontrolují lidé Archóntů a takový stav věcí ve státě a také zaneprázdněnost lidí vlastními problémy jim hraje do karet. Proto Imhotep, který to všechno věděl, konal velmi moudře.

Sensei ze Šambaly 4.: IMHOTEP I.

Imhotep („Ten, kdo přichází v míru“) je dnes známý jako významný léčitel, velekněz, stavitel, pod jehož vedením byla vystavěna jedna z prvních stupňovitých pyramid. Tato pyramida je pojmenována na počest faraona Džoséra, který se v roce 2778 př.n.l. stal zakladatelem III. dynastie.

ALLATRA: Neviditelná struktura člověka. 72 dimenzí Vesmíru

Anastasia: Vy víte, že v mém životě byla etapa, kdy jsem mnohá vaše slova vnímala víc intuitivně než vědomě: probouzely ve mně nadšení, pomáhaly mi žít a překonávat lidské těžkosti. Ale když jsem začala s důležitými praktikami, zvláště co se týče neviditelné struktury člověka, značně to rozšířilo hranice mého vnímání světa a napomohlo mi to získat mimořádné duchovní zkušenosti, poskytlo mi to možnost duchovního sledování a odhalení vlastních hlubokých citů.

Sensei ze Šambaly 4.: Příchod antikrista v minulosti již byl?

„To znamená, že příchod antikrista v minulosti již byl?“ podivil se Nikolaj Andrejevič.
„Ovšem. Když již rekonstruujeme historii tak, jak se skutečně udála, a vezmeme-li téma antikrista, skrývá se tu ještě jedno tajemství, jež dodnes ti, kdo řídí křesťanské náboženství, zamlčují.“

Stránky

Top