Staroveké kamenné labyrinty II.

„Okrem labyrintov sa tam našlo asi 850 kôp balvanov, ktoré skrývali kúsky kostí. Ďalšie nájdené kamenné zoskupenia zobrazujú napríklad slnko s lúčmi. Prevláda všeobecný názor, že tieto labyrinty a kamenné útvary sa spájajú s náboženskými predstavami a môžu znázorňovať akúsi hranicu medzi pozemským svetom a podsvetím – mystickým miestom pre mŕtvych.“

Staroveké kamenné labyrinty I.

Malé odľahlé zoskupenie ostrovov v Bielom mori je miesto s najvyššou koncentráciou labyrintov na Zemi. Napriek mnohým teóriám sa archeológovia a historici nedopracovali k jednotnému záveru o ich pôvode a význame. Labyrint sa stal jedným z najzáhadnejších symbolov na Zemi – pred tisíckami rokov sa v tom istom období objavil na všetkých obývaných kontinentoch Zeme – prečo?

Človekom vytvorené záhadné obrazce z obdobia pred vznikom Amazonského pralesa

Nedávna štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (Dianie v Národnej akadémii vied) v rubrike Discovery News (Nové objavy) prezradila, že súbor čiar a geometrických obrazcov vyrytých do zeme v Amazónii vznikol tisícky rokov pred tým, než tam bol nejaký prales. Význam obrovských útvarov ako aj ich autor zostávajú záhadou a vedci si začínajú uvedomovať, koľko toho ešte nevedia o pravekých kultúrach Amazónie a o živote pred príchodom Európanov.

Stránky

Top