Človekom vytvorené záhadné obrazce z obdobia pred vznikom Amazonského pralesa

Nedávna štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (Dianie v Národnej akadémii vied) v rubrike Discovery News (Nové objavy) prezradila, že súbor čiar a geometrických obrazcov vyrytých do zeme v Amazónii vznikol tisícky rokov pred tým, než tam bol nejaký prales. Význam obrovských útvarov ako aj ich autor zostávajú záhadou a vedci si začínajú uvedomovať, koľko toho ešte nevedia o pravekých kultúrach Amazónie a o živote pred príchodom Európanov.

Stratený labyrint Starovekého Egypta – druhá časť

Stratený labyrint Starovekého Egypta je kolosálny chrám údajne obsahujúci 3000 nádherne zdobených izieb navzájom prepojených zmätočným komplexom chodieb, komnát, stĺporadí a schodísk. Labyrint bol opakovane detailne opisovaný mnohými klasickými dejepiscami počas obdobia od 5. storočia pred Kristom až po 1. storočie po Kristovi, čo naznačuje, že skutočne existoval. Za akým účelom bol však tento masívny komplex postavený?

Stratený labyrint Starovekého Egypta – prvá časť

„Na vlastné oči som ho videl a nemám slov. Ak by niekto zrátal všetky budovy a umelecké diela Grécka, zdali by sa menšie, vo vynaloženej námahe aj nákladoch oproti tomuto labyrintu... Aj pyramídy sú neopísateľné, každá z nich sa vyrovnala mnohým aj veľkým stavbám gréckym, no labyrint prekonáva aj pyramídy.“

Stránky

Top