Prepojenosť pravekej Austrálie a Európy prostredníctvom unikátneho písma? Dôkazy putovania civilizácie doby kamennej okolo sveta II.

Derek sa potom rozhodol svoju štúdiu rozšíriť na náhľad na viaceré geometrické útvary v Európe. To zahŕňalo i porovnávanie s polygonálnymi múrmi Delf a zaujímavú analýzu extrémne archaických a neobvyklých motívov, vyrezaných na holennej kosti slona s priamymi klami (Palaeoloxodon antiquus), nájdeného v Bilzingsleben, v Nemecku. V každom prípade bolo zámerom porovnať priamo európske sekundárne až kvartérne uhlové hodnoty s tými, ktoré sa dali vidieť v austrálskych geometrických útvaroch.”

Prepojenosť pravekej Austrálie a Európy prostredníctvom unikátneho písma? Dôkazy putovania civilizácie doby kamennej okolo sveta I.

Dr. Derek Cunningham nedávno uviedol novú, fascinujúcu archeologickú teóriu, poukazujúcu na to, že rôzne geometrické znaky po celom svete sú formou prastarého textu s uhlovým písmom, založenom na astronomických hodnotách, používaných astronómami na meranie času a predpovedi zatmení. V rámci tejto teórie sa poukazuje na to, že mnohé geometrické znaky v rámci archeologických záznamov ladia s uhlami o približne 1 stupni hviezdneho posunu Zeme, ako sa otáča okolo Slnka; o 5,1 stupni mesačnej obežnej dráhy vo vzťahu k Zemi, jeho 18,6-ročný mesačný cyklus a 27,32-denný hviezdny mesiac.

Top