Rozhovory s Nerudom - Interview III (časť prvá)

Následuje sezení, které jsem nahrála s Dr. Nerudou 30. prosince 1997. Dal mi svolení nahrávat jeho odpovědi na mé otázky a toto je záznam ze schůzky, jedné z pěti, které jsem měla možnost zaznamenat. Nechala jsem přepisy v jejich původním stavu. Nebyly provedeny žádné úpravy, a snažila jsem se zachovat přesná slova, fráze, a gramatiku, které používal Dr. Neruda.

Rozhovory s Nerudom - Interview I

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 27. decembra 1997. Dal mi svoje povolenie nahrať odpovede na moje otázky. Je to prvé zo štyroch interview, ktoré som bola schopná nahrať predtým, než odišiel, či zmizol. Zápis tohto interview je doslovným prepisom nahrávky. Neboli v ňom urobené žiadne úpravy a snažila som sa zachytiť presne slová a gramatiku, ktorú Dr. Neruda (alias Dr. Anderson, pozn. prekl.) použil. Moje meno je Sarah (alias Anna, pozn. prekl.).

ROZHOVORY S NERUDOM (obsah)

“Do štrnástich rokov vyrastal ako normálny chlapec a potom sa dostal pod formálne poručníctvo svojich budúcich kolegov z ACIO. V sedemnástich rokoch sa rozhodol opustiť školu a vstúpiť do ACIO ako asistent, aj keď hovoril, že v tom čase sa to volalo Laboratórium zvláštnych projektov NSA.

Rozhovory s Nerudom - Interview II

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 28. decembra 1997. Dal mi povolenie, aby som nahrala jeho odpovede na moje otázky. Toto je prepis nahrávky. Bolo to jedno z piatich sedení, kedy som náš rozhovor zaznamenala na magnetofónový záznam. Snažila som sa prepísať záznam presne tak, ako je na páske. Neurobila som žiadne úpravy a snažila som sa použiť presné slová, frázy a gramatiku, ktorú doktor Neruda používal.

Stránky

Top